Alt yapısıyla yeterli,

bilgili, sosyal ve sanatsal yönü güçlü, aydın bireyler yetiştiren

ve onları bir üst eğitim kurumuna hazırlayan,

bu yönleri ile de toplumda saygın ve tercih edilen bir okul olmak.