Abdülfettah Bey
(1907 – 1909) Türkiye

İdadi Müdürlüğü’ne Türkiye Maarif Bakanlığı tarafından gönderildi. İki yıl görev yaptıktan sonra ayrıldı. Daha sonra 1930’lu yıllarda Türkiye’de Sivas mebusu ve Darülfünun Müderrisi olarak da  görev yaptı(Kıprıs Erkek Lisesi Mecmuası, 1933 – 1934: 119).

Ali Rıza Efendi
(1899 – 1900) Türkiye

Adanalı Yeşilbaş Ali Rıza Efendi olarak da bilinen Ali Rıza Efendi,  Derviş Paşa tarafından “Zaman” gazetesinde baş muharrir olarak çalıştırılmak üzere Kıbrıs’a getirildi. İdadi Müdürlüğü için adı gündeme geldiğinde büyük tartışmalar yaşandı. Buna rağmen İdadi Müdürlüğü’ne atanan Ali Rıza Efendi’nin bir yıl sonra görevine son verilmişti (Kıprıs Erkek Lisesi Mecmuası, 1933 – 1934: 114).

Beyrutlu Misbah Efendi (Vekil)
(1898-1899) Beyrut

           1897 yılında okula Türkçe, Farsi ve Arabi ders öğretmeni olarak atandı. Müdür Cingiz Zade Ali Rıza Bey’in ölümü üzerine vekaleten müdürlük görevine getirildi (Kıprıs Erkek Lisesi Mecmuası, 1933 – 1934: 115).

Celal Değgin
(1976-1990) Kıbrıs

1940 yılında Fasulla (Bağrıkara) köyünde doğdu. 1958 yılında Baf Türk Koleji’nden mezun oldu.1964 yılında Ankara Üniversitesi Dil – Tarih – Coğrafya Fakültesi’nde son sınıfta okurken, Erenköy’e çıktı. 1966’ya kadar mücahitlik yaptı. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Dil – Tarih – Coğrafya Fakültesi , Felsefe Bölümü’nden sınavlarını vererek mezun oldu. Beş ay Ankara Yıldırım Beyazıt Lisesi’nde öğretmenlik yaptı. 1967’de İngiltere’ye lisan okuluna gitti. 1968’de Ada’ya dönerek Baraktar Ortaokulu’nda öğretmen olarak göreve başladı. 1969 – 1970 öğretim yılında Lefkoşa Türk Lisesi’ne felsefe öğretmeni olarak nakil aldı. 1976 – 1990 yılları arasında da LTL’de müdür olarak görev yaptı. (Değgin, 2003:mülakat)

Cingiz Zade Ali Rıza Bey
(1897-1898) Kıbrıs

Kıbrıslı olan Cingiz Zade Bey, Beyrut İdadisi mualimlerindedndi. Lefkoşa İdadisine yeni bir ruh yeni bir nesil yaratmak için çalışmıştır. Ancak 1897 yılında müdür olarak atandığı idadide bir yıl çalıştıktan sonra 1898 yılında vefat etmiştir.

Dr. Kazım Zafir Bey
1925 (3 ay) Türkiye

Kazım Zafir Bey, getirildiği müdürlük görevini Tekke insanı olması sebebiyle okula ısınamadığından,  görevini 3 ay yaptıktan sonra istifa etmiştir (Kıprıs Erkek Lisesi Mecmuası, 1933 – 1934: 121).

Erol Özçelik
(1963-1969) Kıbrıs

1954 yılında Ankara Üniversitesi Dil – Tarih – Coğrafya Fakültesi’nin Coğrafya Bölümü’nden mezun oldu. 1958 – 1961 yılları arasında Lefkoşa Türk Kız Lisesi ile Lefkoşa Türk Lisesi’nde coğrafya öğretmeni olarak  görev yaptı. 1963 – 1969 yılları arasında müdürlük yaptı. Daha sonra Genel Orta Oğretim Dairesi Müdürlüğü yaptı. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı görevinden emekli oldu. (L.T.L. yıllığı, 1969:7)

Fevzi Selen (Vekil)
(1960-1961) Türkiye

1958 yılında Öğretmen Koleji Müdürlüğü’ne atanan Fevzi Selen’e, 1960 yılında Sabahattin Başol’un LTL Müdürlüğü’nden ayrılması ve iki okulun aynı bahçe içinde olması nedeniyle Lise’nin Müdürlüğü’nü yürütme görevi de verildi. I. Devre sonuna kadar bu görevi yürüten Fevzi Selen, okulda matematik öğretmeni olarak da görev yaptı. Maarif Müdürlüğü’nde görev almasıyla, okuldaki görevi son buldu (Behçet, 1969:142; LTL Yıllığı, 1967:16).

Halil Efendi
(1901 – 1906) Türkiye

Halil Efendi Türkiye İdadi okullarında müdürlük yapmış bir kişiydi. Türkiye Maarif Nezareti’ne yapılan müracaat sonunda Lefkoşa İdadisi’ne müdür olarak atandı. Aynı zamanda Tarih ve Türkçe derslerini de veriyordu. 1906 yılında Kudüs İdadi Müdürlüğü’ne atanana kadar görevini sürdürdü (Kıprıs Erkek Lisesi Mecmuası, 1933 – 1934: 116).

Hasan İhsan Bey (Vekil)
(1928) Türkiye

Okulun tarih öğretmeni olarak görev yapan İhsan Bey, 1928 yılında Kazım Nami Bey’in istifası üzerine okulun idaresini bir süre yürütmüştür (Kıprıs Erkek Lisesi Mecmuası, 1933 – 1934:124).

Hayri Günden
(1956-1958) Türkiye

1956 yılında Türkiye’den getirtilen  Hayri Gündem müdür olarak atandı. Kolejlerin Akademik Bolümü’nün müfredat programı Hayri Günden’in müdürlüğü döneminde gerekli tadilat yapılarak Türkiye Maarif vekaletine arz edildi ve  Liselere muadeleti tasdik olundu (Maarif Yıllığı, 1959).

Hülya Sonder (Vekil)
(2001) Kıbrıs

1950 yılında Mağusa’da doğdu. 1973 yılında Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu’nun El Sanatları bölümünden mezun oldu. 1975 yılında öğretmen olarak göreve başladı. 1978 – 1979 öğretim yılında LTL’ye nakil aldı. 1988 yılında 20 Temmuz Fen Lisesi’ne atandı. 1993 – 1994 öğretim yılında müdür muavini olarak LTL’ye geri nakil aldı. 1996 yılında  ise LTL’de başmuavinlik görevini yürütmeye başladı.

Hürremzade Hakkı Efendi (Vekil)
(1906-1907/1910-1912)

1906 senesinde Halil Efendi’nin Kudüs İdadi Müdürlüğü’ne tayin edilmesiyle boşalan Lefkoşa İdadisi okul müdürlüğüne vekaleten tayin edildi. 1910 senesinde Derviş Bey’in müdürlükten ayrılması üzerine Hakkı Efendi ikinci kez vekaleten müdürlük görevine getirildi (Kıprıs Erkek Lisesi Mecmuası, 1933 – 1934: 118).

İsmail Hikmet Ertaylan
(1933-1934) Türkiye

xx. yüzyıl edebiyat tarihçilerindendir. 1899’da İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nden sonra mülkiye mektebini bitirdi. Baku Üniversitesi’nde çalışan Ertaylan bir yıl müdür olarak görev yaptığı Türk Lisesi’nde Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı dersleri de verdi. İlkokullar için “Kıbrıs Türk Alfabesi” adlı bir de okuma kitabını hazırladı. 1967 yılında öldü. (Kıbrıs Gazetesi, 21 Ağustos 2002, sayı 4720:29; Kıprıs Erkek Lisesi Mecmuası, 1933 – 1934: 127).

İsmail Ulçugür (Vekil)
(1958-1959) Türkiye

Hayri Günden’in 1958 yılında görevden ayrılması üzerine, LTL Müdürlüğü’ne vekaleten getirildi (Maarif Yıllığı, 1959).