Günümüzdeki LTL Binası (1993-….): Lefkoşa Türk Lisesi, 1993 yılında 20 Temmuz Lisesi ile binaları değiştikten sonra günümüzdeki binasında eğitim vermeye başlamıştır. Mimarı Ahmet V. Bahaettin’dir. Binanın projesi 25 Ekim 1960 tarihinde Ankara’da Yeni Kız Lisesi proje plan müsabakasında birincilik ödülü almıştır. Bina, modern tarzın Kıbrıs’taki önemli örneklerindendir. 1963 yılında inşa edilmiştir. (Öksüzoğlu, M. 2008. Rüştiye’den Günümüze Lefkoşa Türk Lisesi)