Eğitsel Kolların Önemi

Eğitici kol çalışması bireyi hayata hazırlayan çalışmalardan biridir. Eğitici kol çalışmaları öğrencileri demokratik yaşama hazırlar, grupla çalışmayı öğretir ve öğrencinin sosyalleşmesinde büyük rol oynar.

okul bireye sadece bilgi veren bir kurum değil aynı zamanda bireyin sosyalleşmesini de amaçlayan onu hayata hazırlayan bir kurum olmalıdır. Okullardaki eğitici kol çalışmaları da bu kapsamda değerlendirilebilecek niteliğe sahiptir.

“Eğitsel kollar, öğrenci topluluklarıdır, eğitsel kol çalışmaları öğrenciyi özgürleştirerek, toplumun örgütlü ve etkin bir bireyi haline getirir”

öğrencileri grupla çalışmayı yani paylaşımı öğrenirler. Grupla çalışmak öğrencilere aynı zamanda kendine ve başkalarına güvenmeyi ve sorumluluk duygusunu da öğretir.

Eğitsel kollar için seçim yaparken özellikle sınıflardaki sosyalleşmeyen, içine kapanık, arkadaşı olmayan, sorunlu öğrencileri eğitici kol çalışmalarına yönlendirmelidirler. Eğitici kol çalışmaları bu tür öğrencilerin topluma kazandırılmasında sağlamakta zorlanan öğrenciler eğitsel kol çalışmalarında aktif görevler aldıkça sınıfta daha az sorum çıkaracaklardır.

Eğitsel kol çalışmaları gerektiği şekilde yapılırsa, kendilerini tanıyan, yeteneklerini geliştirebilen ve bu yetenekleri toplum yararına kullanabilen, planlı çalışma alışkanlığı kazanabilen, kendine güvenen, boş zamanlarını doğru değerlendirmeyi öğrenen, ilişkilerinde ölçülü, saygılı ve hoşgörülü davranabilen, grupla çalışabilen ve sorumluluk duygusuna sahip, yerdi girişimde bulunabilen öğrenciler yetişecektir. Boş zamanlarını nasıl kullanacaklarını bilen, kendine güvenen sorumluluk sahibi, sosyalleşmiş öğrencilerin oluşturacağı sınıf şüphesiz ki daha az sorun çıkan, paylaşımların yüksek olduğu, öğrencilerin birbirlerine ve öğretmene karşı hoşgörüyle yaklaştığı bir ortam olacaktır. Kendinin ve etrafında olup bitenlerin bilincinde olan bir öğrenci sınıfa uyum sağlamakta da zorlanmayacaktır. Sınıf yönetimi açısından düşünüldüğünde, eğitsel kollar bireylerin sağlıklı gelişmesine yardımcı olmaktadırlar. Sağlıklı gelişim birey sınıfa uyum sağlamakta daha az zorlanır ayrıca demokratik yaşama daha kolay uyum sağlar.

Sonuç olarak eğitsel kol çalışmalarına gereken önem verilmelidir. Öğrencileri gelecek yaşama hazırlamada ve eğitici kol belki derslerden daha da önemlidir. Eğitsel kol çalışmaları öğrencilerin velilerine de anlatılmalı onlarında desteği sağlanmalıdır.